ASCA

Suvremeni trendovi i nove mogućnosti u svijetu razvoja IT podrške omogućavaju sve brži razvoj, ali otežavaju održavanje i naknadne nadogradnje aplikativne potpore. Uvidjevši kako kompleksne analize vlastite potpore usporavaju i otežavaju razvoj novih funkcionalnosti, Erste&Steiermärkische Bank d.d. odlučila je u suradnji s firmom TIS-Objektni informacijski sustavi d.o.o. razviti alat koji će znatno olakšati razvojne procese. Zajedno su razvili učinkovit analitički alat, temeljen na Oracle tehnologiji – za Oracle tehnologiju.

Dugoročno održivo upravljanje portfeljem aplikativne potpore jedan je od ključnih izazova s kojim se danas susreće svako poduzeće. Nove tehnologije donose poboljšane platforme, potičući pritom velike i kompleksne migracije, kako podataka, tako i velikih količina izvornog koda. Istovremeno se pojavljuju i nove razvojne metodologije, usmjerene prema agilnosti, uz tendenciju ubrzanja razvojnog ciklusa aplikativne potpore. Nažalost, često takve tendencije idu na štetu dokumentiranja razvojnog procesa, čime se dodatno ugrožava upravljivost aplikacijama i povećava rizik prilikom uvođenja promjena. Povrh svega, većina rješenja implementira se u višeslojnim, servisno orijentiranim arhitekturama, a čiji su slojevi opet realizirani u različim tehnologijama. Opisani trendovi, tendencije i prakse pozitivno utječu na određene segmente razvojnog procesa, ponajprije kroz ubrzanje realizacije, te su prihvaćeni u informatičkoj industriji, stoga nema sumnje da rješavaju brojne probleme karakteristične za prethodne pristupe. No, ujedno dijele i zajednički popratni učinak – dodatno otežavaju dobivanje potpunog uvida u trenutno stanje međuovisnosti sustava. Bilo da se radi o automatiziranoj migraciji izvornog kôda postojeće aplikacije ili agilno razvijenoj novoj aplikaciji koja nudi novu uslugu, sve je teže dobiti kompletan, integralan i koherentan uvid u međusobne povezanosti svih komponenti koje sačinjavaju rješenje, neovisno o sloju kojem pripadaju i tehnologiji u kojoj su realizirani. Istovremeno, dostupnost usluga ne smije biti ugrožena, a inovacije ne smiju biti usporene, odnosno potreba za brzim razumijevanjem i trenutnim uvidom u strukturu informacijskog sustava je sve veća.

Iz navedenih razloga su Erste&Steiermärkische Bank d.d. i TIS-Objektni informacijski sustavi d.o.o. pokrenuli zajednički projekt izrade alata namijenjenog analizi postojeće aplikacijske potpore. Cilj je bio napraviti alat koji će analizirati sve slojeve određene aplikacije, te prikazati strukturu i povezanost pojedinih aplikativnih komponenti, prateći pri tome neprekinutu vezu od prezentacijskog sloja do sloja poslovne logike, kao i svih slojeva koji se nalaze između njih. Alat je morao olakšati dobivanje vrijednih informacija o stvarnim povezanostima analiziranih aplikacija kako bi omogućio brzu analizu utjecaja promjena nad određenim elementima, te time olakšao razvoj novih funkcionalnosti i održavanje, kao i identifikaciju kritičnih resursa i eventualno nekorištenih dijelova aplikacija. 

Razvijeni alat omogućava automatiziranu analizu kompletnog Oracle rječnika podataka, odnosno analizu svih postojećih programa na pojedinoj instanci baze podataka, pri čemu istražuje i dokumentira sve međusobne veze pojedinih programa te sve veze koje programi imaju prema svim drugim objektima baze podataka. Analizator iste namjene se koristi i za vizualizacijske i povezne (middleware) slojeve, te se na temelju dobivenih metapodataka komponente prikazuju hijerarhijski, čime ovaj alat nadilazi slične mogućnosti drugi razvojnih alata, s obzirom da imamo na raspolaganju kompletan pregled strukture aplikacije: od prezentacije – preko srednjeg sloja – do poslovne logike i sloja pohrane podataka. Od tehnologija prezentacijskog sloja trenutno su podržani ASP.NET Web Forms i  ASP.NET MVC4. Od tehnologija za izradu sloja poslovne logike podržan je Oracle PL/SQL jezik. Također, prikaz rezultata je prilagođen i dostupan većem broju korisnika. Na taj način, prikazana informacija je razumljiva kako razvojnim programerima, tako i dizajnerima i analitičarima.

Razvijeni alat sve se intenzivnije koristi unutar Erste&Steiermärkische Bank d.d. za potrebe analize postojeće aplikativne potpore temeljnim bankarskim procesima, olakšavajući time posao analitičarima i dizajnerima prilikom planiranja nadogradnji i migracija, a u konačnici omogućujući banci bržu reakciju na zahtjeve tržišta kroz pravovremeno usklađivanje informacijske podrške s poslovnim procesima. Trenutno je analizirano oko 40 aplikacija koje se sastoje od oko 1.5 milijuna objekata i njihovih 5.5 milijuna međusobnih veza, a koje se predočuju korisnicima na jednostavan i inutitivan način kroz ASCA alat. 

Prvo javno predstavljanje alata i njegove primjene bilo je na  19. konferenciji Oracle korisnika HrOUG, na kojoj su stručnjaci iz poduzeća TIS-Objektni informacijski sustavi d.o.o. i Erste&Steiermärkische Bank d.d. 
zajedno prikazali mogućnosti alata i njegove primjene.

Dodatne informacije:

ASCA brošura

ASCA letak

asca@tis.hr

Pratite nas


TIS Newsletter

Prijava za Newsletter


TIS
Grupa d.o.o.


Heinzelova 33,
10 000 Zagreb, Hrvatska
T: +385(1)23 55 700
F: +385(1)23 02 014
E: info@tis.hr

TIS - Objektni
Informacijski Sustavi d.o.o.


Heinzelova 33,
10 000 Zagreb, Hrvatska
T: +385(1)23 55 700
F: +385(1)23 02 014
E: info@tis.hr

TIS - Poslovno
Savjetovanje d.o.o.


Heinzelova 33,
10 000 Zagreb, Hrvatska
T: +385(1)23 55 700
F: +385(1)23 02 014
E: info@tis.hrTIS - inženiring za
telematiko in software


Trg Leona Štuklja 5,
2000 Maribor, Slovenija
T: +386(0)2 320 54 14
F: +386(0)2 332 76 13
E: info@tis.si

Bluebird IT
Solutions Ltd.


Unit 4 Abbey Barn Business ,
Centre, Abbey Barn Lane, High Wycombe, HP10 9QQ
T: +44 (0)845 319 4876
E: info@bluebirdITS.co.uk
E: sales@bluebirdITS.co.uk