Natrag

07B2B integracija

Naši su zaposlenici specijalizirani stručnjaci za B2B integraciju, osobito u financijskom sektoru. Od osnutka surađujemo s više od 100 globalnih klijenata u implementaciji, razvoju, instalaciji i konfiguraciji B2B integracijskih rješenja, posebice u Velikoj Britaniji, Sloveniji i Hrvatskoj. Educiramo poduzeća, kao i korisnike za B2B integraciju i Managed File Transfer  (MFT).

Održali smo više od 50 edukacija za klijente iz Južnoafričke Republike, Rusije, Turske, Švicarske, Lihtenštajna, Velike Britanije, Poljske, Češke, Slovenije i ostalih zemalja. Naše su usluge potpuno kreirane prema zahtjevima korisnika, a edukacije organiziramo ili na lokaciji klijenta ili remote. Osim B2B integracije u financijskom sektoru, nudimo konzultantske usluge, educiramo o propisima, upravljamo promjenama, optimiziramo sustave, nudimo Healthcheck usluge, tehničku podršku i savjetovanje.

Radite s nama