Povratak

Kvaliteta

Politika kvalitete

TIS upravlja kvalitetom sukladno propisanim zahtjevima norme ISO 9001 posljednjih 15 godina.
Certifikat potvrđuje primjerenost, učinkovitost i pouzdanost našeg sustava upravljanja kvalitetom i ujedno predstavlja jamstvo kvalitete TIS_ovih rješenja i usluga našim sadašnjim i budućim korisnicima i partnerima.

Uprava tvrtke TIS  opredjeljuje se za sljedeću politiku kvalitete:

Tvrtka TIS  jedna je od vodećih domaćih informatičkih tvrtki specijalizirana za projektiranje, razvoj, implementaciju i održavanje kompleksnih ICT rješenja.  Primarni cilj tvrtke TIS  je da kod korisnika, principala, zaposlenika te društva u cjelini  u Hrvatskoj i inozemstvu bude prepoznata kao stručna, pouzdana i kvalitetna tvrtka.

Sudjelujemo u razvoju, implementaciji i održavanju rješenja u područima financija i bankarstva, telekomunikacijskoj industriji, tijelima državne uprave, gospodarstva, proizvodnje i transporta. Posebno se ističemo u bankarskom sektoru, gdje smo prepoznati kao tvrtka koja ima veliko iskustvo, znanje i visoko kvalitetna rješenja.

U odnosima s klijentima TIS  je orijentiran na razvijanje dugoročnih partnerskih odnosa. Svrha svih naših akcija koje poduzimamo kao tvrtka sažeta je u izrazu – „s korisnikom, za korisnika“. Za to su ključni kvaliteta proizvoda, kvaliteta komunikacije s klijentom i stalna pomoć kako bi klijent jasno definirao svoje potrebe i zahtjeve te  kako bi rješenje mogao koristiti shodno njegovoj namjeni.  Da bi ostvarili dugoročne partnerske odnose s našim klijentima oslanjamo se i na partnerstva s globalnim ICT principalima poput IBM, Oracle, Microsofta čija suvremena ICT rješenja nastojimo prilagoditi specifičnim potrebama svojih korisnika. Kombinacija projektnog iskustva i inovativnosti u radu, čini da se naš faktor uspjeha mjeri brojem od preko stotinu vjernih korisnika.

TIS djeluje i kao diseminator svjetskog znanja krajnjim korisnicima. U toj ulozi izuzetno su važni svi naši djelatnici.  Od samog osnutka smo posvećeni ulaganju  u obrazovanje i osobni razvoj svakog zaposlenika. Visok ugled i prepoznatljivost tvrtke TIS na tržištu  ostvaruje se putem posvećenosti klijentima i  predanosti zaposlenika da kontinuirano unapređuju svoja stručna znanja. Timski rad, osjećaj pripadnosti tvrtki te posvećenost zajedničkom cilju ključne su komponente pozitivne korporativne kulture koja TIS izdvaja od konkurencije.  

Osnovni ciljevi TIS-ove poslovne politike su pozitivan rezultat tekućeg poslovanja i neprekidno ulaganje u razvoj u cilju osiguranja budućnosti. Da bismo ostvarili te ciljeve neprekidno unapređujemo i podižemo kvalitetu svojih poslovnih procesa, proizvoda, rješenja i usluga iz svoje djelatnosti. U cilju provođenja politike kvalitete u svakodnevnom poslovanju oslanjamo se na sljedeće principe upravljanja kvalitetom koji čine temelj TIS ovog Sustava upravljanja kvalitetom:

  • Usredotočenost na klijenta
  • Vodstvo
  • Uključenost zaposlenika
  • Procesni pristup
  • Sustavni pristup upravljanju
  • Kontinuirano poboljšanje
  • Činjenični pristup pri donošenju odluka
  • Partnerski odnosi s dobavljačima

Naša predanost kvaliteti vidljiva je u TIS ovoj viziji,  misiji, strategiji, poslovnim ciljevima, poslovnim procesima kao i sustavu upravljanja kvalitetom koji se temelji na ispunjenju zahtjeva međunarodne norme ISO 9001:2015.

Politika kvalitete obvezuje sve zaposlenike tvrtke TIS  da u svim svojim poslovnim aktivnostima primjenjuju njezina načela.

U Zagrebu, 10.12.2017. godine    

   Dženan Lojo, direktor,

                                                                                      TIS – Objektni informacijski sustavi d.o.o.

         

Download dokumenata

Pratite nas


TIS Newsletter

Prijava za Newsletter


TIS
Grupa d.o.o.


Heinzelova 33,
10 000 Zagreb, Hrvatska
T: +385(1)23 55 700
F: +385(1)23 02 014
E: info@tis.hr

TIS - Objektni
Informacijski Sustavi d.o.o.


Heinzelova 33,
10 000 Zagreb, Hrvatska
T: +385(1)23 55 700
F: +385(1)23 02 014
E: info@tis.hr

TIS - Poslovno
Savjetovanje d.o.o.


Heinzelova 33,
10 000 Zagreb, Hrvatska
T: +385(1)23 55 700
F: +385(1)23 02 014
E: info@tis.hrTIS - inženiring za
telematiko in software


Trg Leona Štuklja 5,
2000 Maribor, Slovenija
T: +386(0)2 320 54 14
F: +386(0)2 332 76 13
E: info@tis.si

Bluebird IT
Solutions Ltd.


Unit 4 Abbey Barn Business ,
Centre, Abbey Barn Lane, High Wycombe, HP10 9QQ
T: +44 (0)845 319 4876
E: info@bluebirdITS.co.uk
E: sales@bluebirdITS.co.uk