Mobilni razvoj

Osim tablet aplikacije razvili smo i web aplikaciju baziranu na JavaServer Faces tehnologiji koja omogućava korisnicima administraciju mobilnih uređaja na daljinu.
Naše frontend aplikacije komuniciraju s back-end Cloud servisima koje također razvijamo.

Front-end

Koristeći nove tehnologije razvijamo aplikaciju vrlo naprednih funkcionalnosti prvenstveno namijenjenu za korištenje na tabletima koja je napisana isključivo koristeći HTML5, CSS3 i javaScript te Cordova 3.5 API. Samo jedan izvorni kôd koji radi na svim platformama (iOS, Android, Windows 8, Mobile i Firefox OS).

Osim tablet aplikacije razvili smo i web aplikaciju baziranu na JavaServer Faces tehnologiji koja omogućava korisnicima administraciju mobilnih uređaja na daljinu.

Naše frontend aplikacije komuniciraju s back-end Cloud servisima koje također razvijamo.

Back-end

Back-end servis koji setom zajedničkih funkcionalnosti povezuje i objedinjuje nekoliko različitih aplikacija baziranih na različitim tehnologijama koje se nalaze na različitim uređajima. Ovaj servis također komunicira i s drugim servisima: Google push notification service, Apple push notification service te s većinom javnih e-mail providera kao što su Gmail, Yahoo, Hotmail, Orange, Vodafone itd. Posebno za potrebe našeg klijenta razvili smo samostalni push notification servis. To je servis koji održava vezu s telefonima i po potrebi na njih šalje push notifikacije. Također razvili smo još jedan servis koji šalje i prima SMS poruke prema SMS gateway provideru.

Svi naši back-end servisi bazirani su na open source Java tehnologiji i hostani su na Amazon Web Servis platformi gdje koristimo i administriramo mnoge dostupne tehnologije.

Pratite nas


TIS Newsletter

Prijava za Newsletter


TIS
Grupa d.o.o.


Heinzelova 33,
10 000 Zagreb, Hrvatska
T: +385(1)23 55 700
F: +385(1)23 02 014
E: info@tis.hr

TIS - Objektni
Informacijski Sustavi d.o.o.


Heinzelova 33,
10 000 Zagreb, Hrvatska
T: +385(1)23 55 700
F: +385(1)23 02 014
E: info@tis.hr

TIS - Poslovno
Savjetovanje d.o.o.


Heinzelova 33,
10 000 Zagreb, Hrvatska
T: +385(1)23 55 700
F: +385(1)23 02 014
E: info@tis.hrTIS - inženiring za
telematiko in software


Trg Leona Štuklja 5,
2000 Maribor, Slovenija
T: +386(0)2 320 54 14
F: +386(0)2 332 76 13
E: info@tis.si

Bluebird IT
Solutions Ltd.


Unit 4 Abbey Barn Business ,
Centre, Abbey Barn Lane, High Wycombe, HP10 9QQ
T: +44 (0)845 319 4876
E: info@bluebirdITS.co.uk
E: sales@bluebirdITS.co.uk