Proizvodnja

Okosnica svake prosperitetne ekonomije je industrijski razvoj, specifično proizvodnja. Proizvodnja se u zadnjem stoljeću preusmjerila u automatizaciju u simbiozi s razvojem informatike. Bez informatičkog razvoja robotizacija ne bi bila moguća, a posljedično niti zadovoljavanje tržišne potražnje te generiranja prihoda koji garantiraju daljnji razvoj u skladu s tehnološkim trendovima.

Međutim, proizvodnju te njezinu automatizaciju prate razno razni informatički projekti s ciljem optimizacije proizvodnje prema zahtjevima tržišta koja znaju biti volatilna, odnosno ovisna o mnogim eksternim faktorima.

Eksterni faktori kao što su transport, nabava sirovina, prodaja, kontrola rokova, tržišno planiranje, geopolitička okolina, dostupnost specijaliziranih kadrova,  dostupnost svjetskih tržišta i slično.  Sukladno eksternim faktorima koja sadrže mnoštvo varijabla, cilj je svake proizvodnje uz automatizaciju kreirati informatički sustav koji omogućava pravovremeno sakupljanje, obradu i iskoristivost informacija.        

TIS je kroz 25 godina radio u mnogim proizvodnim tvrtkama te je nudio informatička rješenja na području:

 • B2B integracija s eksternim partnerima s ciljem unificiranja razmjene podatka
 • Automatizacija razmjena dokumenata bez obzira na formate dokumenata
 • Napredna analitika u službi prodajnih i nabavnih procesa
 • Automatizacija nabavnih procesa
 • Integracija sirovinskih skladišta s internim informatičkim sustavima
 • Upravljanje ljudskim resursima
 • Social business – kolaborativna rješenja odnosno poslovanje s jednim od ciljeva, stvaranje poslovne baze znanja
 • Standardizacija razmjene poslovne dokumentacije sukladno svjetskim standardima: EDIFACT,  PCI DSS, EDI ANSI X12 i slično.
 • Upravljanje mobilnim uređajima: kontrola sigurnosti, kontrola troškova i slično.
 • Modernizacija postojećih sustava
 • Digitalno arhiviranje

Od mnoštva navedenih rješenja možemo istaknuti primjer automatizacije nabavnog procesa koji je obuhvaćao integraciju internih sustava s razno raznim sustavima dobavljača s područja svijeta. 

Korisnik je imao problem unificiranja nabavnog procesa jer je nabavljao za proizvodnju sirovine od aproksimativno 2500 dobavljača.  Izazovi i problemi koji su proizlazili iz tolikog broja dobavljača možemo vidjeti kroz problem kao što su:

 • Razmjena tisuće dokumenata raznih formata koji dolaze iz preko 40 država svijeta
 • Dokumenti su dolazili poštom, email-om, faksom i slično.
 • Tipovi dokumenata u razmjeni kod nabavnog procesa: primke, narudžbenice, fakture, carinska dokumentacija i slično.
 • Svi dokumenti su se ručno unosili u sustave za kontrolu skladišta i financija što je prouzročilo greške kod unosa podataka, velike vremenske odmake u nabavnom procesu
 • Prekomjeran broj angažiranih zaposlenika na procesu nabave  

Svi navedeni problem i izazovi su u konačnici prouzrokovali poteškoće u poslovanju koje su se reflektirale na prihode i profit.

Što je TIS postigao u suradnji s korisnikom!

TIS je implementirao IBM informatičko rješenje IBM Sterling B2B Integrator te postigao sljedeće dugoročne ciljeve korisnika:

 • povezivanje raznih poslovnih sustava uz proširenje postojećih usluga
 • unificiranje svih načina razmjene podataka (pošta, fax, telefon, sftp, ftp, http, aplikacijski, CONNECT:Direct....) u jednu točku jer B2B integracijski alat podržava komunikaciju s partnerima bilo kojim standardnim IT načinom komunikacije
 • automatizaciju procesa razmjene podataka, a što je dovelo do eliminacije manualnih procesa (ručni unos podataka, poštu...), skalabilnosti, robusnosti, centralizacije nadzora ulaz/izlaz dokumenata
 • skraćeno odzivno vrijeme prema željama budućih i sadašnjih partnera i klijenata
 • fleksibilnost koja jamči spremnost u budućim godinama na sve standardne informatičke zahtjeve jer je alat „out of box“ rješenje sa mnoštvo uključenih komponenti i opcija
 • jednostavno integriranje s postojećim ERP, CRM, DB-ima i ostalim aplikacijama i sustavima
 • neovisnost o ulaznim formatima podataka jer ga može primiti pa potom transformirati/translatirati u željeni strukturirani format koji je spreman za daljnju obradu (praktički sve standardne formate podataka: EDI, txt, xml, csv,.....)
 • dostavljanje podataka od točke A do točke B na automatiziran način
 • smanjenje troškova IT odjela (lakše održavanje jedinstvenog integracijskog alata, manji troškovi edukacije)

Pratite nas


TIS Newsletter

Prijava za Newsletter


TIS
Grupa d.o.o.


Heinzelova 33,
10 000 Zagreb, Hrvatska
T: +385(1)23 55 700
F: +385(1)23 02 014
E: info@tis.hr

TIS - Objektni
Informacijski Sustavi d.o.o.


Heinzelova 33,
10 000 Zagreb, Hrvatska
T: +385(1)23 55 700
F: +385(1)23 02 014
E: info@tis.hr

TIS - Poslovno
Savjetovanje d.o.o.


Heinzelova 33,
10 000 Zagreb, Hrvatska
T: +385(1)23 55 700
F: +385(1)23 02 014
E: info@tis.hrTIS - inženiring za
telematiko in software


Trg Leona Štuklja 5,
2000 Maribor, Slovenija
T: +386(0)2 320 54 14
F: +386(0)2 332 76 13
E: info@tis.si

Bluebird IT
Solutions Ltd.


Unit 4 Abbey Barn Business ,
Centre, Abbey Barn Lane, High Wycombe, HP10 9QQ
T: +44 (0)845 319 4876
E: info@bluebirdITS.co.uk
E: sales@bluebirdITS.co.uk