SEPA - Single Euro Payments Area

Reference:
- FINA (Hrvatska)
- HBOR (Hrvatska)
- NKBM (Slovenija)
- NLB (Slovenija)

Jedinstvena platforma za plaćanja u eurozoni (SEPA - Single Euro Payments Area) je infrastruktura u kojoj financijske institucije, poslovni subjekti i ostali korisnici koji koriste usluge platnog prometa mogu slati i primati financijske transakcije u eurima pod istim uvjetima, pravima i obvezama unutar SEPA područja. SEPA je tržišni projekt s velikom političkim i regulatornom podrškom institucija u Europskoj uniji, posebice Europske središnje banke (ECB) i Europske komisije.
Stručnjaci TIS-a aktivno rade na implementaciji SEPA platnih instrumenata u Sloveniji, kako na području IT razvoja, tako i u poslovnom dijelu projekta na planiranju i pripremi sistema.

SEPA ZA BANKE

Budući da Hrvatska ulaskom u EU preuzima obavezu poštivanja EU uredbe br.260/2012 o izvršavanju kreditnih transfera i izravnih terećenja u eurima u skladu sa SEPA pravilima, koja se ponajprije odnosi na prilagodbu bankarskog poslovanja, TIS financijskim institucijama nudi usluge i podršku svojih poslovnih analitičara i IT stručnjaka. TIS je sudjelovao i dalje aktivno sudjeluje u SEPA projektima u bankama na području EU, kako na poslovnoj, tako i na tehničkoj razini implementacije.
Područje aktivnosti obuhvaća automatiziranu elektronsku komunikaciju prema klijentima banke i prema kanalima SEPA sustava: SEPA kreditne transakcije i SEPA direktna terećenja, kako unutar, tako i izvan državnih granica u okviru SEPA područja.

 • Ponuda TIS-a sastoji se od sljedećih aktivnosti u kojima naši stručnjaci mogu sudjelovati:
 • Prijenos ranije stečenih znanja i iskustava s projekata implementacije SEPA instrumenata;
 • Aktivan doprinos kroz radionice i prezentacije na temu implementacije SEPA sistema;
 • Analiza, dizajn i izrada specifikacija za implementaciju SEPA sustava u banci;
 • Priprema banke za integraciju u hrvatski SEPA sistem;
 • Realizacija potrebnih izmjena postojeće IT potpore radi uvođenja SEPA na područjima:
  • arhitekture sustava
  • dizajna, razvoja i implementacije aplikacija za izvođenje SEPA platnih transakcija te integracije u sustav banke
  • analize korisničkih zahtjeva i izrade primjera korištenja (use case) za SEPA funkcionalnosti
  • izrade funkcionalnih specifikacija
  • pripreme testnih scenarija
  • edukacije i podrške radu sustava u produkciji

TIS za navedeno nudi poslovno i IT savjetovanje, te implementaciju IT rješenja.

 

SEPA ZA POSLOVNE SUBJEKTE

Osnovna prednost SEPA infrastrukture jest izvršavanje plaćanja na isti način unutar i izvan državnih granica, s mogućnošću direktne integracije u poslovne sustave poslovnih subjekata.
TIS nudi usluge konzultacija, implementacije i integracije postojećih ili novih poslovnih informacijskih sustava (ERP i sl…) sa SEPA infrastrukturom, odnosno s elektroničkim komunikacijskim kanalima prema bankama i ostalim financijskim institucijama.
U SEPA sistemu, korisnici mogu s jednim bankovnim računom i jednom karticom izvršavati euro plaćanja u preko 30 zemalja, uživajući sve konkurentne pogodnosti koje pružaju matične banke. Osim toga, SEPA donosi tehnološke inovacije u plaćanjima uz poticaj potrošača da iskoriste mnoge nove značajke. Posebna novost su izravna terećenja(Direct Debit Transfer), pogodna za veće poslovne subjekte koji izdaju veću količinu računa i naloga za plaćanje svojim korisnicima. Izmjena procesa plaćanja temeljena na inovativnim „end-to-end“ informacijama dovodi do smanjenja troškova, standardizacije i automatizacije.
Uvođenje SEPA platnih instrumenata donosi poboljšanje bankarskih usluga sa stajališta komitenata na sljedeće načine:

Želite li iskoristiti konkurentne prednosti, TIS nudi svoje poslovne konzultante i IT stručnjake za analize, dizajn, arhitekturu i implementaciju sustava za poslovanje prema SEPA standardima. Također je moguće izvršiti analizu i prilagodbu postojeće infrastrukture u svrhu prilagodbe poslovanja po SEPA standardim.

 • Prilagodba SEPA proizvoda potrebama individualnih banaka i njihovih korisnika
 • Prednosti sistemskih inovacija i neovisnost o geolokaciji plaćanja
 • Poslovanje po identičnim uvjetima unutar SEPA područja
 • Racionalizacija troškova poslovanja uvođenjem ISO 20022 standarda
 • Pojednostavljenje back-office računovodstvenog poslovanja
 • Optimizacija i centralizacija upravljanja gotovinom
 • Jedinstveni SEPA standardi, pravila i postupci
 • Jedinstveni transakcijski račun u zemljama SEPA zone
 • Transparentnost troškova
 • Predvidljivo vrijeme izvođenja
 • Lakše upravljanje s likvidnošću (velika poduzeća)
 • Mogućnost veće automatizacije obrade preuzetih i poslanih uplata
 • Jednostavna rješenja elektronskog izvođenja platnog prometa
 • Ostale prednosti i usluge koje može ponuditi matična banka
 • Prilagodba SEPA proizvoda potrebama individualnih banaka i njihovih korisnika

 

SEPA REFERENCE

 •  FINA

Sudjelovanje na projektu razvoja sustava za jedinstveni prostor plaćanja u eurima (SEPA) u FINA-i

Financijska agencija – Fina kao vodeća hrvatska tvrtka na području pružanja financijskih i elektroničkih usluga imala je i ima važnu ulogu na uspostavljanju i implementaciji cijele SEPA infrastrukture za platni promet u Republici Hrvatskoj. Pod vodstvom Nacionalnog odbora za platni promet (NOPP) aktivno sudjeluje u projektu SEPA zajedno sa predstavnicima banaka, Hrvatske narodne banke, Hrvatske udruge banaka, Hrvatske gospodarske komore te je obnašatelj uloge Nacionalnog odbora za pristupanje SEPA-i (eng. NASO – National Adherence Support Organisation).

TIS - Objektni informacijski sustavi d.o.o. se svojom dugogodišnjom prisutnošću na informatičkom tržištu pokazao kao vrijedan, odgovoran te kompetentan partner brojnim domaćim i stranim financijskim institucijama na projektima prilagodbe informacijskih sustava, a posebno na području implementacije SEPA-e.


Od 1.12.2014.g. TIS je uključen u projekt razvoja i implementacije IT sustava u Fini čime je uspostavljena jedinstvena platna infrastruktura kako za obračun nacionalnih i prekograničnih SEPA kreditnih transfera u eurima (platni sustav EuroNKS), tako i za obračun SEPA kreditnih transfera u kunama (platni sustav NKS), kao i platna infrastruktura za obračun nacionalnih SEPA izravnih terećenja (SDD) u kunama. Suradnja FINE i TIS-a je i dalje aktualna u vidu dodatnog razvoja i podržavanja navedenih sustava.

 •  HBOR

TIS-ovo rješenje za SEPA kreditne transfere - SCT modul (HBOR)
 

Tijekom 2015.g. TIS je  uspješno implementirao TIS-ov SEPA modul za platni promet u skladu sa SEPA platnim shemama te njegovu integraciju u HBOR informacijski sustav, sa automatiziranim procesima. Konkretno, radi se o TIS-ovom rješenju za SEPA kreditne transfere (SCT modul). Također, bio je aktivno uključen u dijelu poslovnog savjetovanja za područje SEPA.
 
Detaljnije:
TIS-ov modul “SEPA kreditni transfer” podržava potpunu funkcionalnost komunikacije sa SEPA NKS-om i EURO NKS-om, za valute € i Kn. Sadrži sve funkcionalnosti za obradu, kreiranje i prihvat SEPA kreditnih transfera, uključujući automatizirane funkcionalnosti prihvata R-transakcija (povrat, zahtjev za opoziv, negativan odgovor na opoziv). Također, obuhvaćene su sve funkcionalnosti pregleda i obrada vezanih uz odlazne SEPA transakcije, te automatsko uparivanje i kreiranje R-transakcija kao reakcija na zaprimljene originalne transakcije. Modul omogućava pregled i editiranje svih vrsta SEPA transakcija, te su ugrađene provjere ispravnosti sadržaja transakcija prema SEPA regulativi.

SCT modul je integriran s postojećim aplikativnim rješenjima HBOR-a što uključuje:
·         dvosmjernu komunikaciju s postojećim rješenjem za kunski platni promet HBOR-a uključujući nadopunu dodatnih podataka potrebnih za izradu odlaznih kreditnih transfera;
·         dvosmjernu komunikaciju s postojećim rješenjem za devizni platni promet HBOR-a uključujući nadopunu dodatnih podataka potrebnih za izradu odlaznih kreditnih transfera;
·         povezivanje prema šifarnicima potrebnim za nesmetano funkcioniranje sustava;
·         povezivanje s Active Directory Sustavom Banke za prijavu korisnika.

 •  NKBM

 •  NLB

Od uvođenja SEPA platnog sistema u Sloveniji, TIS kontinuirano radi u NOVOJ KREDITNOJ BANCI MARIBOR i NOVOJ LJUBLJANSKOJ BANCI na projektima implementacije i odvijanja platnog prometa u SEPA infrastrukturi.
SEPA projekti u kojima TIS kontinuirano sudjeluje:

 • Implementacija SEPA kreditnih prijenosa kroz prilagodbu postojećih šalterskih aplikacija banke, usmjerivačke aplikacije platnog prometa, aplikacije deviznog platnog prometa, aplikacije za obradu mirovina, šalterske aplikacije za potporu za domaći i devizni platni promet

 • Implementacija SEPA izravnih terećenja kroz rad na analizi, specificiranju, razvoju i testiranju nove aplikativne potpore: implementacija izravnih terećenja u postojećoj nacionalnoj shemi i cjelokupnog SEPA područja, izmjena transakcija sa SIMP-om, preuzimanje i prosljeđivanje transakcijskih podataka od potražitelja – SEPA izravna terećenja i povrat novca, preuzimanje kopija mandata od dužnika za B2B, vođenje baze mandata za B2B, formiranje transakcija za povratne informacije, izvođenje poravnanja potraživanja i vođenje analitičke evidencije, potpora za posredovanje mandata nakon migracije izravnih terećenja iz nacionalne u SEPA shemu, servisno sučelje (WEB servisi) prema postojećim aplikacijama e-kanala

 • Neovisno o vrsti SEPA transakcija, TIS radi na prilagodbi bankarskog sustava SEPA standardu: prihvat i dekripcija svih vrsta SEPA transakcija, transformacija XML zapisa transakcija, kontrola ispravnosti podataka i zadovoljavanja propisanih standarda, prosljeđivanje podataka ostalim aplikacijama u njima prihvatljivom obliku, direktno kreiranje povratne SEPA transakcije, prihvat podataka o transakcijama i transformacija u XML oblik, paketno slanje i kriptiranje SEPA transakcija, automatizacija postupaka prihvata, prosljeđivanja i komunikacije s ostalim aplikacijama unutar banke

Download:

SEPA Flyer

SEPA

Za sve dodatne informacije, kontaktirajte nas:

Korisni linkovi:

 

Pratite nas


TIS Newsletter

Prijava za Newsletter


TIS
Grupa d.o.o.


Heinzelova 33,
10 000 Zagreb, Hrvatska
T: +385(1)23 55 700
F: +385(1)23 02 014
E: info@tis.hr
TIS - Objektni
Informacijski Sustavi d.o.o.


Heinzelova 33,
10 000 Zagreb, Hrvatska
T: +385(1)23 55 700
F: +385(1)23 02 014
E: info@tis.hr

TIS - Poslovno
Savjetovanje d.o.o.


Heinzelova 33,
10 000 Zagreb, Hrvatska
T: +385(1)23 55 700
F: +385(1)23 02 014
E: info@tis.hr

TIS - inženiring za
telematiko in software


Ljubljanska 9,
2000 Maribor, Slovenija
T: +386(0)2 320 54 14
F: +386(0)2 332 76 13
E: info@tis.si

Bluebird IT
Solutions Ltd.


Unit 4 Abbey Barn Business ,
Centre, Abbey Barn Lane, High Wycombe, HP10 9QQ
T: +44 (0)845 319 4876
E: info@bluebirdITS.co.uk
E: sales@bluebirdITS.co.uk