POLITIKA KVALITETE I INFORMACIJSKE SIGURNOSTI

TIS GRUPA d.o.o. (u daljnjem tekstu: Organizacija) je softverska tvrtka koja pruža proizvode i usluge informacijske tehnologije klijentima u financijskom, telekomunikacijskom, proizvodnom, logističkom, javnom sektoru i drugim industrijama. Organizacija je jedna od vodećih hrvatskih informatičkih tvrtki specijalizirana za dizajn, razvoj, implementaciju i održavanje složenih ICT rješenja. Primarni cilj Organizacije je biti prepoznata od strane kupaca, dobavljača, zaposlenika i društva kao profesionalan, pouzdan partner i tvrtka visoke kvalitete. Organizacija je uključena u razvoj, implementaciju i održavanje rješenja u različitim sektorima, uključujući financije i bankarstvo, telekomunikacijsku industriju, vladina tijela, gospodarstvo, proizvodnju i transport. Organizacija se posebno ističe u bankarskom sektoru gdje je prepoznata kao tvrtka s bogatim iskustvom i znanjem te kvalitetnim rješenjima. Organizacija je orijentirana na održavanje dugoročnih odnosa sa svojim kupcima. Vodeći princip iza svih naših aktivnosti kao tvrtke može se sažeti u frazu - "s kupcem, za kupca".

Za naše aktivnosti ključno je nekoliko faktora : kvaliteta naših proizvoda i usluga, učinkovita komunikacija s klijentom i stalna podrška koja pomaže klijentima da jasno definiraju svoje potrebe i zahtjeve. Osim toga, osiguravamo da se naša rješenja mogu koristiti u njihovu svrhu uz očuvanje visoke kvalitete i informacijske sigurnosti. Visok ugled i prepoznatljivost naše tvrtke na tržištu postižemo posvećenošću kupcima i predanošću naših zaposlenika kontinuiranom stručnom usavršavanju i znanju. Ciljevi kvalitete i informacijske sigurnosti, operativni i akcijski planovi te drugi ciljevi usklađeni su sa strateškim ciljevima tvrtke. Ovi ciljevi također su u skladu sa zakonskim, regulatornim, ugovornim zahtjevima i zahtjevima koji se odnose na sigurnost informacija koje je tvrtka predana poštovati. Ciljevi kvalitete i informacijske sigurnosti dokumentiraju se, redovito prate i ažuriraju. Organizacija je predana očuvanju povjerljivosti, cjelovitosti i dostupnosti informacija i stalnom poboljšanju sustava upravljanja kvalitetom i sigurnošću informacija.

Sustav upravljanja kvalitetom i informacijskom sigurnošću primjenjiv je na sve organizacijske jedinice kao i na treće strane uključene u sustav upravljanja kvalitetom i informacijskom sigurnošću. Naša predanost kvaliteti i informacijskoj sigurnosti integrirana je u našu viziju, misiju, strategiju, ciljeve, poslovne procese i integrirani sustav upravljanja koji se pridržava međunarodnih normi ISO 9001:2015 i ISO 27001:2022.