Plaćajte račune bez kašnjenja s mogućnošću odgode i bezuvjetnog povrata uz novu uslugu plaćanja računa u Hrvatskoj – SEPA izravno terećenje

Plaćajte račune bez kašnjenja s mogućnošću odgode i bezuvjetnog povrata uz novu uslugu plaćanja računa u Hrvatskoj – SEPA izravno terećenje

Je li vam poznat osjećaj tereta na leđima kad stigne pošta i silni papiri, računi od struje, vode, komunalija, plina pa sve do internet usluga i mobilnih tarifa?

Postoji način plaćanja računa koji vam omogućuje da ne trošite svoje vrijeme, energiju i dodatni novac na plaćanje računa.

Radi se o platnom instrumentu SEPA izravnom terećenju, čije ugovaranje iznosi 0kn!

Svi korisnici banaka koje su ušle u SEPA platnu shemu imaju mogućnost ugovoriti uslugu kojom pristaju da banka, umjesto njih, automatski i pravovremeno izvršava plaćanja određenim izdavateljima računa koje korisnik odabere (npr. HEP, A1, HRT, HT i ostali poslovni subjekti koji koriste SEPA shemu izravnih terećenja).

Plaćajte račune bez kašnjenja s mogućnošću odgode i bezuvjetnog povrata uz novu uslugu plaćanja računa u Hrvatskoj – SEPA izravno terećenje

 

Uslugu plaćanja izravnim terećenjem platitelj (fizička osoba) ugovara direktno s primateljem (pravna osoba-pružatelj usluge), a banka sudjeluje kao neutralni servis preko koje se plaćanje izvršava. Usluga se može ugovoriti za višekratna (periodička) ili jednokratna plaćanja.

Naknade za takav oblik plaćanja su niže u odnosu na gotovinsko plaćanje, a zanimljivim pogodnostima ne nazire se kraj.

Prema SEPA standardima, primatelj plaćanja (izdavatelj računa) obavezan je obavijestiti platitelja (korisnika) 14 dana prije svakog terećenja o datumu dospijeća, iznosu računa te identifikatoru primatelja preko kojeg platitelj može točno odrediti o kojoj se transakciji radi.Za svako uspješno provedeno plaćanje računa banka korisniku šalje obavijest.

 

Što ako je banka već uplatila račun, a korisniku (platitelju) ta uplata trenutno ne odgovara?

Prema SEPA pravilima, korisnik (platitelj) ima pravo na bezuvjetni povrat svakog plaćenog iznosa u roku od 8 tjedana od datuma terećenja računa te pravo povrata u roku od 13 mjeseci za neautoriziranu platnu transakciju. Nakon izvršenog povrata sredstava platitelj i primatelj u direktnoj komunikaciju razjašnjavaju nastalu situaciju.

 

Manje brige, a više mogućnosti

Razlog tome su mobilne bankovne aplikacije putem kojih je moguće poslati zahtjev za opoziv plaćanja s budućim datumom ili odbiti plaćanja. Preko njih se lako kontrolira odljev primanja te se sredstva iz provedenih plaćanja putem SEPA izravnog terećenja mogu povratiti natrag na račun. Dodatno, platitelj ima mogućnost precizno odrediti od kojih primatelja će primati naloge za izravno terećenje ili nekim primateljima (može i svima) zabraniti slanje naloga za izravno terećenje.

Plaćajte račune bez kašnjenja s mogućnošću odgode i bezuvjetnog povrata uz novu uslugu plaćanja računa u Hrvatskoj – SEPA izravno terećenje

 

Dakle, glavne prednosti izravnog terećenja su sigurniji i efikasniji način izvršenja platne usluge u prethodno definiranom roku, efikasnije upravljanje likvidnošću i naplatom potraživanja te standardizirani format datoteka za naplatu.

Ugovaranjem ove usluge računi korisnicima (platiteljima) postaju sigurniji i lakši za praćenje potrošnje.

 

Što je to zapravo SEPA?

SEPA (eng. Single Euro Payments Area) označava jedinstveno područje plaćanja u eurima za izvršavanje i primanje plaćanja u eurima pod jednakim uvjetima, pravima i obvezama, neovisno o tome gdje se platitelji i primatelji nalaze.

SEPA platni instrumenti su kreditni transferi i izravno terećenje.

SEPA izravno terećenje je platna usluga u kunama za provođenje terećenja računa platitelja (fizička osoba ili poslovni subjekt), a koju inicira primatelj plaćanja (poslovni subjekt) temeljem suglasnosti koju mu je dao platitelj.

Dugogodišnja ekspertiza i iskustva rada u FINtech industriji omogućila je našem timu stručnjaka dobro poznavanje instant plaćanja. Imamo specifično znanje koje će pomoći svakom našem klijentu da brzo uvede ovakav način plaćanja i time bude ukorak s trendovima. Radili smo aplikaciju koja uvodi novi financijski instrument u poslovanje naših klijenata te imamo iskustvo integracije postojećih banaka i financijskih institucija s novim financijskim instrumentima.

TIS bankama i financijskim institucijama može pomoći sigurnom implementacijom novih softverskih rješenja čime se smanjuje rizik za banke i institucije.

 

Autori:

Valerija Kesteli, Database developer, TIS

Tomislav Adamek, Business Development Manager, TIS

 

              

Povežite se s nama

Razgovarajte s našim stručnjacima o tome kako vam možemo pružiti podršku prilikom implementacije novih softverskih rješenja.

Work with us