4 koraka do operativne otpornosti unutar kompanija

4 koraka do operativne otpornosti unutar kompanija

Operativna otpornost koja je ključ uspješnog i otpornog poslovanja tijekom krize, definira se kao sposobnost organizacije da se promijeni i/ili prilagodi u vrijeme stresa, smetnji ili neizvjesnosti. Obuhvaća niz aktivnosti koje pospješuju upravljanje rizicima i kontinuitetom poslovanja kroz holistički i strateški okvir.

Tvrtka Gartner definira operativnu otpornost kao skup tehnika koje omogućuju ljudima, procesima i informacijskim sustavima da se prilagode promjenjivim obrascima. Veliki naglasak stavlja se na tome da su poslovanje, operativne aktivnosti, financije, sigurnost i IT sustavi međusobno povezani i da ih je potrebno promatrati zajedno kao cjelinu.

Operativna otpornost neophodan je okvir za upravljanje u svijetu punom neizvjesnosti  

Globalna pandemija, kibernetički napadi, klimatska neizvjesnost, rastuća regulatorna kontrola i promjenjiva očekivanja kupaca samo su dio rizika s kojima se susrećemo danas.

Prekidi poslovanja povezani s pandemijom utjecali su na zaposlenike, korisnike, informacijske sustave, odnose s pružateljima usluga i trećih strana. Osim toga, povećao se broj operativnih rizika u poslovanju uzrokovanih ljudskim pogreškama, nefunkcionalnim procesima i sustavima kao rezultat većeg oslanjanja na virtualne radne aranžmane.

Iako možda u današnjem poslovanju nije moguće izbjeći određene operativne rizike, moguće je poboljšati otpornost poslovanja na krizne događaje.

Prilikom razmatranja operativne otpornosti potrebno je sagledati sedam kategorija:

 1. upravljanje poslovanjem
 2. upravljanje operativnim rizikom
 3. planiranje i testiranje kontinuiteta poslovanja
 4. mapiranje međusobnih veza i međuovisnosti kritičnih operacija
 5. upravljanje ovisnostima trećih strana
 6. upravljanje incidentima
 7. otporna ICT rješenja, uključujući cyber sigurnost

Donosimo 4 osnovna koraka koji vode do operativne otpornosti i poslovanja otpornog na krizu 

 1. Sagledati međusobnu povezanost i međuovisnost rizika u cijeloj poslovnoj organizaciji kroz svih sedam kategorija, ne samo svakog odjela zasebno. Uzeti u obzir unutarnje i vanjske čimbenike koji utječu na organizaciju, uključujući poslovne procese, sustave, imovinu, zaposlenike i treće strane.
 2. Projektirati sustave koji imaju sveobuhvatan pristup procjeni rizika. Odraditi opsežnu analizu i dokumentirati potencijalne rizike za cijelu organizaciju. Uključiti zaposlenike u raspravu o riziku što osigurava veću suradnju, a ključno je za izgradnju dubljeg razumijevanja međuovisnosti rizika u organizaciji i za izgradnju operativne otpornosti.
 3. Procijeniti kritične točke neuspjeha u poslovnim procesima, osigurati fleksibilne sustave i njegovati prilagodljive prakse. Znajući gdje ključni rizici leže u cijeloj organizaciji i proaktivno provođenje potencijalnih zaobilaznih rješenja može pomoći organizacijama da se bolje prilagode promjenjivim uvjetima.
 4. Osigurati da se definirani okviri upravljanja rizicima, planovi kontinuiteta poslovanja i definicije kritičnih funkcija/usluga dosljedno provode unutar organizacije.

Inovativna IT rješenja ubrzavaju i pospješuju postavljanje operativne otpornosti. Važno je razmotriti koja se IT rješenja najbolje uklapaju u organizaciju jer se ista razlikuju ovisno o grani industrije, vrsti poslovanja, tipu usluga i servisa koje organizacija nudi.

O krizi i uspješnom savladavanju već smo ranije pisali, samo poslovno otporne tvrtke mogu preživjeti krizu.

Ključ operativne otpornosti su snažni sustavi i fleksibilni procesi, kao i njegovanje kulture suradnje i otpornosti.

Povežite se s nama

Razgovarajte s našim stručnjacima o tome kako vam možemo pružiti podršku prilikom

postavljanja poslovne otpornosti u vašu organizaciju.

 

Marina Meštrović, Business Solutions Consultant, TIS

Tko smo