Bioničke tvrtke – kako će izgledati poslovanje u budućnosti?

Bioničke tvrtke – TIS

U svijetu brzih promjena organizacije trebaju nekonvencionalne operativne modele kako bi opstale. Jedan od takvih primjera je Bionic Company bioničke organizacije koje kombiniraju sposobnosti ljudi i inovativnih tehnologija kako bi razvile vrhunsko korisničko iskustvo i osnažile odnose s korisnicima, ostvarile produktivnije operacije i dramatično povećale stope inovacija.

Bionic ili biološki nadahnuto inženjerstvo definira se kao primjena bioloških metoda i sustava pronađenih u prirodi za proučavanje i projektiranje inženjerskih sustava suvremene tehnologije.

Bioničke tvrtke_TIS

 

Bioničke tvrtke

Za prelazak iz tradicionalne organizacije u bioničku potrebna je strategija koja uključuje nove modele poslovanja. Polazišna točka je svrha organizacije/tvrtke i strategija poslovanja, odnosno razlozi zbog kojih posluje i kako te razloge provodi u djelo.

Četiri elementa omogućuju tvrtkama da djeluju kao bioničke organizacije: dva su vezana uz tehnologiju i podatke, dok se druga dva bave talentom i organizacijom. Kao rezultat takvog modela proizlaze tri ishoda o tome kako bioničke tvrtke posluju.

Četiri elementa bioničkog modela poslovanja:

  1. Modularna tehnologija

Glavni preokret tradicionalnih organizacija bit će prebacivanje mješavine naslijeđenih tehnoloških sustava svake poslovne jedinice u centralno i integrirano tehnološko rješenje nove generacije koje objedinjuje cijelu organizaciju interno i sve mreže s vanjskimsustavima/partnerima eksterno. U ovoj fazi, tvrtke će također implementirati agile i DevOps u velikoj mjeri, te će se postepeno uvoditi i robotizacija poslovanja.

  1. Umjetna inteligencija  i podaci

Za prelazak iz sustava u kojem odluke donose ljudi u sustav u kojem odluke donose ljudi i umjetna inteligencija, potrebno je uvesti rješenja za prikupljanje, upravljanje, korištenje i manipulaciju podataka iz više izvora za dobivanje napredne analitike, algoritama za stalno učenje i inovacija u operacijama umjetne inteligencije. Tehnološki napredak doveo je do kulture koja se temelji na prikupljanju, obradi, analizi i tumačenju podataka, a s umjetnom inteligencijom  cilj je optimizacija procesa, povećanje konkurentnosti i postizanje boljih rezultata za organizacije svih industrija.  Umjetna inteligencija  nije samo chatbot koji se koristi za poboljšanje korisničkog iskustva, već je puno više i može bitno utjecati ne samo na poslovni model već i na operativni model cijele organizacije.

Bioničke tvrtke_TIS

 

  1. Digitalni talent

Zaposlenici koji su fleksibilni, prilagodljivi i sposobni učiti bit će najbolji odabir za bioničke organizacije. Kako se ljudski kapaciteti koriste za projektiranje i inoviranje procesa (za razliku od upravljanja njima), potreba za ljudima s dizajnerskim i tehničkim vještinama najviše će rasti. U velikoj mjeri sve manualne, repetitivne i zamorne zadatke preuzet će digitalni radnici, odnosno softverski botovi koji s ugrađenim komponentama umjetne inteligencije mogu dodatno ubrzati i poboljšati postojeće poslovne procese.

  1. Dinamička organizacijska struktura

U bioničkoj organizaciji digitalno-ljudski procesi će nužno imati mnogo više standardiziranih elemenata. Za postizanje dinamičke organizacijske strukture bionički poslovni procesi više neće biti u vlasništvu poslovnih jedinica. Umjesto toga, gradit će ih i njima upravljati agilni timovi koji imaju poslovne misije i ciljeve za svaku uslugu/proizvod. Timovi koji dizajniraju i upravljaju bioničkim procesima koristit će agilne metodologije.

U bioničkim tvrtkama pojavljuju se tri načina vodstva. Prva razina voditelja su oni koji vode djelovanjem – preuzimajući uloge vlasnika proizvoda u agilnim timovima. Druga razina voditelja su odgovorni za dovođenje i razvoj najboljih talenata, odnosno stvaranje zajednice. I treća razina voditelja (najviša razina) postavlja ciljeve tvrtke, raspoređuje timove s pravim sposobnostima za određenje ciljeve, usklađuje organizacijsku kulturu i uklanja prepreke. Ovi voditelji su puno manje uključeni u svakodnevne odluke, oni se povlače kako bi dopustili agilnim timovima brzinu i veću produktivnost.

Tri glavna ishoda bioničkih tvrtki:

  1. Personalizirano korisničko iskustvo

Odnosi s kupcima u današnje doba su izuzetno bitni. Kupci danas očekuju da ih tvrtke razumiju, stavljaju u fokus i znaju njihove preferencije te traže besprijekornu, 24-7, personaliziranu uslugu na fizičkim i digitalnim kanalima. Kako bi se istaknuli od konkurencije, transparentnost i autentičnost mora biti na najvišoj razini za stjecanje lojalnih kupaca koji pojačavaju reputaciju brenda organizacije.

Poslovni modeli bioničkih tvrtki uključuju prelazak s fokusa na prodaju proizvoda ili usluga na poslovni model izgrađen na njegovanju odnosa s kupcima.

  1. Bioničke operacije i poslovni modeli

U bioničkim organizacijama poslovnim procesima ne upravljaju samo ljudi već se uključuje i  tehnologija zajedno s elementima umjetne inteligencije. Ostvarivanje vrijednosti iz ove promjene zahtijevat će masivno redizajniranje naslijeđenih poslovnih procesa kako bi se ljudima i tehnologijama (AI, botovima, strojevima…) omogućio zajednički rad.

Izgradnja i upravljanje bioničkim procesima zahtijeva multidisciplinarni rad agilnih timova koji imaju zadatak da postignu cilj ili ishod i koji su ovlašteni pronaći najbolji način da ga postignu koristeći agilne metodologije.

Bioničke tvrtke_TIS

 

  1. Inovativne ponude i usluge

Izlazak iz tradicionalnog pristupa tržištu i ponuda proizvoda/usluga transformirat će se bioničkim pristupom kombinacijom podataka, tehnologije (uključujući umjetnu inteligenciju) i talenata te će omogućiti bioničkim tvrtkama da razviju i iznesu na tržište niz novih proizvoda/usluga.

Kako bi optimalno iskoristile tehnološke mogućnosti koje se šire u doba digitalne transformacije, tvrtke bi trebale težiti da postanu bioničke – ispreplesti nove tehnologije s ljudskim sposobnostima kako bi potaknule rast, inovacije, učinkovitost, otpornost i stvorile prednost.

Transformacija u bionički operativni model bit će veliki izazov za većinu organizacija, najveći korak u rukama je izvršnih direktora - osmisliti novi način poslovanja koji je usmjeren prema izgradnji bioničke organizacije. Kada tvrtka dobije predodžbu kako izgleda bionička organizacija i koje će biti njezine prednosti, tada put prema transformaciji u bioničku organizaciju postaje jasniji i dostižniji.

Povežite se s nama

Razgovarajte s našim stručnjacima o tome kako vam možemo pružiti podršku prilikom postavljanja poslovne otpornosti u vašu organizaciju.

Marina Meštrović, Business Solutions Consultant, TIS

Tko smo