Natrag

04FinTIS

FinTIS rješenje za poslovanje poduzeća omogučava aplikativno povezivanje s FINA servisima za SEPA izravna terećenja, izravna zaduženja te za korištenje šalterske infrastrukture za ugovaranje usluga fizičkih i pravnih osoba.

FinTIS

Case Study

FinTISFinTIS rješenje razvila je TIS Grupa, a u suradnji s FINA-om implementirala u njihovu infrastrukturu. Rješenje je namijenjeno svim poduzećima koja žele efikasnije upravljati uplatama od krajnjih korisnika.

 

 

Radite s nama