#tis #poliklinikasabol #ai #mobile #sendd #fidgety #neurlogical #neurologicaldisorders

News

Sustav trenutačno 'uči' procijeniti kvalitetu spontanih pokreta kod dojenčadi, na temelju klasificiranih video snimki od strane najmanje dva neuropedijatra iz Poliklinike za dječje bolesti Sabol, a sve s ciljem otkrivanja dojenčadi s visokim rizikom od neurorazvojnih odstupanj

Radite s nama