Kako uspjeti u nestabilnim vremenima i postići poslovnu otpornost

Kako uspjeti u nestabilnim vremenima i postići poslovnu  otpornost

Od 2020. godine u svijetu je nastala velika  neizvjesnost, nesigurnost, strah, poslovni rizik i nastupila su krizna vremena kakva nisu viđena već generacijama. Otpornost je ključna u ovakvim vremenima jer upravo one tvrtke koje izgrađuju i očvršćuju svoju poslovnu otpornost dobivaju na konkurentskoj prednostii napreduju. 

Organizacije se kako bi opstale u kriznim vremenima najviše oslanjaju na svoje temelje. Ako su temelji otporni, izdržljivi i čvrsti tada organizacija može sigurno nastaviti sa svojim poslovanjem i fokusirati se na napredak i inovativnost.

Kako uspjeti u nestabilnim vremenima i postići poslovnu  otpornost

 

6 stupova poslovne otpornosti pomažu organizacijama novog doba da izgrade svoje temlje:

  1. Organizacijska otpornost  – za izgradnju organizacijske otpornosti potrebno je osnažiti zaposlenike za učinkoviti rad i suradnju u bilo kojim okolnostima, prilagoditi se novim pristupima upravljanju talentima, razvoju sposobnosti, poslovne fleksibilnosti i inovativnosti. Kultura i željena ponašanja međusobno se učvršćuju promišljeno razvijenim pravilima i standardima, istovremeno promičući brzo i agilno donošenje odluka.
  1. Projektna otpornost  - otporne organizacije održavaju poslovne modele koji se mogu prilagoditi značajnim promjenama u potražnji kupaca, konkurentskom okruženju, tehnološkim promjenama i regulatornom terenu. To uključuje primjenu strategije za nastavak kontinuiteta poslovanja i svih projekata koji uključuju isporuku proizvoda ili usluga s unaprijed definiranim standardima nakon i/ili za vrijeme ometajućeg incidenta. Strategija projektne otpornosti uključuje i korištenje agilnih metodologija i inovativnih pristupa projektima kako bi se cijeli proces ubrzao i kvalitetno nadzirao.
  1. Tehnološka otpornost – digitalizacija poslovanja postala je standard otpornih organizacija u svim industrijama. Ulaganje u sigurnu i fleksibilnu infrastrukturu, uključujući upravljanje kibernetičkim prijetnjama, softverska rješenja koja ubrzavaju poslovne procese i olakšavaju rad zaposlenika, robotizacija i AI samo su dijelovi digitalne transformacije. Otporne organizacije provode velike i male IT projekte s visokom kvalitetom i u brzom roku kako bi održale korak s potrebama kupaca, zahtjevima konkurencije i regulatornim zahtjevima. Tehnološka otpornost omogućuje organizacijama brzi oporavak od katastrofe, izbjegavajući prekide usluga za korisnike i interne operacije.
  1. Operativna otpornost  operativna otpornost obuhvaća niz aktivnosti koji pospješuju upravljanje rizicima i kontinuitetom poslovanja kroz holistički i strateški okvir. Otporne organizacije održavaju robusne proizvodne kapacitete koji se mogu fleksibilno prilagođavati promjenama u potražnji i ostati stabilne suočene s operativnim izazovima, a sve to bez žrtvovanja kvalitete.
  1. Financijska otpornost  – za postizanje financijske otpornosti glavni fokus je uskladiti kratkoročne i dugoročne financijske ciljeve. Čvrsta kapitalna pozicija omogućava organizacijama da prebrode brze padove prihoda, povećane troškove ili kreditne izazove. Održavanje likvidnosti poduzeća i ostvarenje rentabilnog poslovanja predstavljaju najvažnije zadatke menadžmenta organizacija.
  1. Reputacijska otpornost  otporne organizacije usklađuju svoje vrijednosti sa svojim riječima i djelima. Otpornost zahtijeva snažan osjećaj organizacijske biti – sadržan u misiji, vrijednostima, načelima i svrsi – koji se provodi djelovanjem te proizvodima i uslugama koje se pružaju. Slika koju organizacija odašilje na van odraziti će se na odnose s korisnicima, partnerima,  dobavljačima, javnim institucijama i medijima. Zato je važno ostvarivati čvrste odnose temeljene na poštovanju, fleksibilnom pristupu i otvorenosti u komunikaciji s dionicima te predviđanju i rješavanju društvenih očekivanja.

Organizacije bi trebale nastojati što je više moguće ugraditi otpornost u svaki aspekt poslovanja, na način koji ih čini boljima i konkurentnijima u normalnim vremenima, a ne samo kada su suočeni s nepredvidivim prijetnjama ili promjenama.

Kako uspjeti u nestabilnim vremenima i postići poslovnu  otpornost

Kako tvrtke mogu ojačati stupove poslovne otpornosti

Za početak tvrtke bi trebale razmotriti svaki stup poslovne otpornosti koliko je otporan danas te odrediti stupanj i prirodu otpornosti koja je potrebna za budućnost. Gdje su rizici i praznine koje najviše utječu na svaki stup otpornosti, te kakva je njihova međuovisnost u cjelini. Za ovakvu analizu treba uzeti u obzir svaku promjenu koja može utjecati na tvrtku interno i eksterno, situaciju specifičnu za određenu industriju (npr. promjene regulatornog nadzora) i globalnu situaciju (npr. pandemija ili klimatske promjene) koja može predstavljati najveću prijetnju za tvrtku.

Kako uspjeti u nestabilnim vremenima i postići poslovnu  otpornost

Uskladiti poslovnu strategiju sa strategijom otpornosti i ojačati one stupove koji su slabiji, a nose najviše tereta. Kontinuirana otpornost zahtijeva izgradnju otpornosti u bilo kojoj transformaciji koju tvrtka poduzme, bez obzira na primarne ciljeve. Tvrtke koje razumiju otpornost koja im je potrebna za budućnost mogu značajno utjecati na svoje poslovanje i poziciju na tržištu.

Izvor: https://www.mckinsey.com/business-functions/risk-and-resilience/our-insights/the-resilience-imperative-succeeding-in-uncertain-times

Autorica: Marina Meštrović, Business Solutions Consultant, TIS

Povežite se s nama

Razgovarajte s našim stručnjacima o tome kako vam možemo pružiti podršku prilikom uvođenja novih sustava u vaše poslovanje.

Tko smo